Geen verval van vakantiedagen wegens niet-nakomen informatieplicht

12 aug 2021

Informatieplicht van werkgever bij minuren en onderhandelingen VSO

Op grond van de rechtspraak kan gezegd worden dat de informatieplicht van een werkgever ten opzichte van een werknemer steeds verder gaat. Dit geldt bij het onderhandelen over een VSO, maar ook bij het bestaan van minuren. In eerdere artikelen (VSO) en (minuren) hebben wij u hierover geïnformeerd. Het past een werkgever niet om zich in stilzwijgen te hullen, ook niet als een werknemer nergens om vraagt.

Verval van vakantiedagen

In de wet is opgenomen dat wettelijke vakantiedagen vervallen na 6 maanden na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Op deze vervaltermijn kan een werkgever echter niet altijd zonder meer een beroep doen.

Informatieplicht werkgever over openstaande vakantiedagen en vervaltermijn

De rechtbank Noord-Holland heeft zich in een uitspraak van 10 maart 2021 (ECLI:NL:RBNHO:2021:4427) aangesloten bij de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Het Europese Hof van Justitie heeft reeds in 2018 geoordeeld dat een werkgever een werknemer tijdig en op nauwkeurige wijze moet informeren over zijn of haar vakantiedagen en het moment waarop de vakantierechten vervallen. Dit dient ertoe dat de werknemer ook daadwerkelijk tijdig gebruik kan maken van zijn of haar vakantierechten.

Als de werkgever nalaat deze informatie over de vakantiedagen tijdig te verstrekken, dan vervallen deze vakantiedagen na ommekomst van de vervaltermijn van 6 maanden niet. Bij het einde van het dienstverband moeten deze dan “gewoon” worden uitbetaald. Indien deze vordering zich over een aantal jaren uitstrekt, kan dit een behoorlijk bedrag zijn. Reden te meer om hier alert op te zijn zodat er geen konijnen uit de hoge hoed komen bij het einde van een dienstverband.

Vragen

Indien u vragen heeft over het vorenstaande neem dan gerust contact met ons op.