Let op! Min-uren kunnen bij einde dienstverband niet zomaar verrekend worden

20 apr 2021

Het klinkt zo vanzelfsprekend: uren die een werknemer niet heeft gewerkt, maar wel uitbetaald heeft gekregen, worden aan het einde van het dienstverband verrekend. Maar zo vanzelfsprekend is het niet, volgens het Hof Arnhem -Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:8089).

Wat was het geval?

Het ging in deze zaak om een werkneemster die op 13 juni 2016 in dienst was getreden bij haar werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 30 uren per week. Later werd de arbeidsomvang op haar verzoek uitgebreid naar gemiddeld 35 uren per week. In december 2016 spraken de werkgever en werkneemster met elkaar af dat de werkneemster met het oog op haar opleiding tijdelijk niet op vrijdag zou werken. Deze uren zou ze in de avonduren en/of weekenden inhalen. Uiteindelijk werden deze uren niet, of in ieder geval onvoldoende, ingehaald, waardoor de werkneemster in januari 2018 maar liefst 111 min-uren had staan.

In januari 2018 zegde de werkneemster haar dienstverband onverwachts op tegen 1 maart 2018. Na ontvangst van de opzegging wees de werkgever de werkneemster schriftelijk en ondubbelzinnig op het feit dat zij haar min-uren diende in te halen (omdat ze anders verrekend zouden worden). De resterende (uit)werkperiode tot 1 maart 2018 (de einddatum) was daarvoor echter veel te kort. Bovendien raakte de werkneemster per 5 februari 2018 volledig arbeidsongeschikt, waardoor ze vanaf die datum überhaupt niet meer in de gelegenheid was haar saldo aan min-uren te verkleinen. De werkgever verrekende de min-uren vervolgens met de eindafrekening. Omdat de werkneemster het daarmee niet eens was, startte ze een procedure.

Wat was het oordeel van het hof?

Het Hof is van mening dat een werkgever verplicht is om min-uren van werknemers bij te houden. Daarnaast moet de werkgever zijn werknemers op de hoogte stellen en houden van het aantal uren dat nog moet worden ingehaald. De mededeling dat er sprake is van min-uren mag niet pas worden gedaan als het einde van dienstverband in zicht komt. Deze mededeling zou zeer regelmatig moeten worden verstrekt, zodat de werknemer daar tijdig op kan anticiperen. Het Hof noemt als voorbeeld dat deze min-uren op de salarisspecificatie zouden kunnen worden vermeld. Op die wijze weet de werknemer elke maand exact waar hij aan toe is. Omdat de werkgever dit niet had gedaan, mocht hij de min-uren niet verrekenen.

Als een werkgever de werknemer niet op de hoogte houdt van het aantal min-uren, loopt hij dus het risico dat hij deze uren niet mag verrekenen bij einde dienstverband. Het is dus zaak om de urenadministratie goed op orde te hebben én periodiek te delen en/of bespreken met de werknemers!

Vragen?


Hebt u vragen over de samenwerking met uw werknemer of werkgever, al dan niet in het kader van de beëindiging van het dienstverband of meer-/minuren, dan bespreken onze arbeidsrechtspecialisten graag met u wat zij voor u kunnen betekenen.