Disclaimer 

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Hermanides Advocaten, handelend onder de naam Hermanides Advocaten. Hermanides Advocaten besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hermanides Advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.hermanides-advocaten.nl . Het is mogelijk dat via de website van Hermanides Advocaten toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Hermanides Advocaten kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites. De informatie en illustraties op deze site mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen of in welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedeeplinkt.