Erfopvolging bij ondernemingen

Wie erft er bij overlijden van een directeur of aandeelhouder van een onderneming? En wat erven zij dan precies? Voor een antwoord op deze vragen is naast de inhoud van een eventueel testament eveneens de vorm van de onderneming van belang. Bij overlijden van de...