Erfopvolging bij ondernemingen

14 jan 2016

Wie erft er bij overlijden van een directeur of aandeelhouder van een onderneming? En wat erven zij dan precies? Voor een antwoord op deze vragen is naast de inhoud van een eventueel testament eveneens de vorm van de onderneming van belang. Bij overlijden van de eigenaar van een eenmanszaak gaat de onderneming direct over op de erfgenamen. Dit ligt anders bij overlijden van een aandeelhouder en/of bestuurder van een B.V. Erfopvolging bij ondernemingen is een ingewikkeld onderwerp. Wilt u hier meer over weten? Vraag het gerust vrijblijvend aan onze specialist erfrecht!

Een eenmanszaak wordt voor rekening en risico van één ondernemer gedreven. Indien die komt te overlijden, gaat de onderneming met al haar bezittingen en schulden over op de erfgenamen van de ondernemer. De onderneming is dus onderdeel van de erfenis. De erfgenamen zullen dan moeten besluiten of zij de onderneming wensen voort te zetten.

Dit ligt anders bij overlijden van een DGA (directeur-grootaandeelhouder) van een B.V. In dat geval verkrijgen de erfgenamen de aandelen van de B.V. Indien de directeur van een B.V. geen aandelen van de B.V. bezit, verkrijgen de erfgenamen dus ook geen zeggenschap in de B.V.

Of en hoe de onderneming c.q. aandelen op de erfgenamen van de ondernemer overgaan, is allereerst afhankelijk van de inhoud van het testament. Hierin kan een groot scala aan mogelijkheden voor de erfgenamen zijn opgenomen. Bij gebreke van een testament biedt de wet diverse mogelijkheden voor bedrijfsopvolging.

Wilt u uitleg over een testament of meer weten over dit onderwerp? Vraag het gerust aan onze erfrechtspecialist mr. Mijntje Jansen-van Beek.