What’s new in 2021

11 jan 2021

Ook in 2021 treedt veel nieuwe wet- en regelgeving in werking. Hierbij enkele zaken die u wellicht interesseren:

  • In 2020 mochten werkgevers vaste kostenvergoedingen (zoals reiskosten woon-/werkverkeer) blijven uitbetalen, ongeacht of de betreffende kosten ook daadwerkelijk door de werknemer werden gemaakt. Zo bleven veel werknemers een reiskostenvergoeding ontvangen, terwijl ze geen reiskosten meer maakten, omdat ze thuiswerkten. Per 1 januari 2021 is deze ontheffing beëindigd en mogen werkgevers alleen daadwerkelijk gemaakte (on)kosten (belastingtechnisch voordelig) vergoeden;
  • Het wettelijk maximumbedrag van de transitievergoeding is per 1 januari 2021 verhoogd tot 84.000,00;
  • Kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) kunnen sinds 1 januari 2021 compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen bij het UWV, wanneer het bedrijf op of na 1 januari 2021 is beëindigd wegens de pensionering of het overlijden van de werkgever;
  • De handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), bedoeld om schijnconstructies tegen te gaan, is uitgesteld tot 1 oktober 2021 (tenzij betrokkenen (1) ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan omdat zij weten – of hadden kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking’ of (2) specifieke aanwijzingen van de belastingdienst niet worden opgevolgd);
  • De AOW-leeftijd blijft staan op 66 jaar en 4 maanden;
  • Het wettelijk minimumloon is per 1 januari 2021 verhoogd (naar € 1.684,80 per maand, € 388,80 per week en € 77,76 per dag);
  • De Wet Franchise (titel 16 van boek 7 BW) is per 1 januari 2021 in werking getreden. Ten aanzien van in Nederland gevestigde franchisenemers mag niet ten nadele van deze wet worden afgeweken;

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord in Faillissement (WHOA) is per 1 januari 2021 in werking getreden. Deze wet maakt het voor ondernemingen makkelijker om een akkoord te bereiken met de schuldeisers en aandeelhouders over herstructurering van de schuldentijdelijke hogere transitievergoeding voor oudere werknemers te vervallen tijdelijke hogere transitievergoeding voor oudere werknemers te vervallen.