What’s new in 2017?

4 jan 2017

WHAT'S NEW IN 2017?

 Er is op 1 januari 2017 een aantal nieuwe wetten in werking getreden. Wellicht dat het voor u gevolgen heeft. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie hierover. 

 

Alimentatie indexering 2,1% 

Het alimentatie indexeringspercentage is voor 2017 vastgesteld op 2,1%. Dit betreft de procentuele verhoging van zowel de kinder- als partneralimentatie. Betaalt of ontvangt u alimentatie in 2017, vergeet de indexering dan niet!

 

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Naar aanleiding van een rapport van de SER uit 2014 is een wijziging van de Arbowet tot stand gekomen.

 

Wijziging Algemene Bankvoorwaarden

Vanaf 1 maart 2017 treden de nieuwe bankvoorwaarden in werking. Zie voor meer informatie hierover ons nieuwsbriefartikel “Algemene Bankvoorwaarden: gewijzigd”

 

Wijziging rondom verrekeningen en inhoudingen Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies is gefaseerd in werking getreden. Een onderdeel van de WAS zal werking hebben per 1 januari 2017. Hierover hebben wij al geschreven in ons nieuwsbrief van oktober 2016.

 

Vereenvoudiging systeem van autobelastingen

Het systeem van autobelastingen zal in de periode 2017 – 2020 stapsgewijs worden vereenvoudigd.

 

Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein

Per 1 januari 2017 treedt de eerste fase in van een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. Dit zou onder andere het in dienst nemen van ouderen en mensen met een arbeidsbeperking vereenvoudigen.

 

E-factuur aan Rijksoverheid

Leveranciers van de Rijksoverheid zijn per 1 januari 2017 verplicht om bij nieuwe inkoopovereenkomsten een e-factuur te sturen.

 

Voor vragen hierover kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor!