What’s new in 2020

27 jan 2020

Ook in 2020 treedt veel nieuwe wet- en regelgeving in werking. Hierbij enkele zaken die u wellicht interesseren:

  • De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), de opvolger van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), treedt in werking. Enkele gevolgen hiervan zijn: – De periode waarin tijdelijke contracten mogen worden aangegaan, gaat terug van twee naar drie jaar (het maximale aantal toegestane tijdelijke contracten in die periode blijft overigens drie);- De werknemer heeft voortaan vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst (en dus niet meer pas na twee jaar) aanspraak op een transitievergoeding, wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt (zelfs tijdens de proeftijd);- Het wordt voor werkgevers mogelijk om meerdere ontslaggronden te combineren (de cumulatiegrond), waardoor rechters arbeidsovereenkomsten vermoedelijk sneller zullen ontbinden; – oproepkrachten krijgen meer rechten;
  • De tijdelijke regeling hogere transitievergoeding voor oudere werknemers (50+) met een langjarig dienstverband (10+) komt te vervallen;
  • De tijdelijke uitzondering voor kleine werkgevers (minder dan 25 personeelsleden) die in een slechte financiële situatie verkeren, komt te vervallen;
  • De WW-premie wordt afhankelijk van de contractvorm, in plaats van de sector waarin de werkgever actief is (flexibele arbeidsovereenkomsten worden duurder; vaste arbeidscontracten worden goedkoper);
  • Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd (naar € 1.653,60 per maand, € 381,60 per week en € 76,32 per dag);
  • Tijdelijke hogere transitievergoeding voor oudere werknemers te vervallen tijdelijke hogere transitievergoeding voor oudere werknemers te vervallende maximale duur van de partneralimentatie wordt, enkele uitzonderingen daargelaten, teruggebracht van 12 naar 5 jaar. Voorwaarde daarvoor is dat het echtscheidingsverzoek op of na 1 januari 2020 is ingediend.