What’s new?

4 jul 2018

 

Ook per 1 juli 2018 is weer nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden:

 

 • de belastingdienst treedt voortaan op tegen opdrachtgevers die met opzet een zzp-verhouding in stand houden, terwijl ze weten dat er sprake is van schijnzelfstandigheid;
   

 • het minimumloon is verhoogd van € 1.578,- naar € 1.594,20 bruto per maand;
   

 • vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, kunnen tot 1 oktober 2018 een beroep doen op een compensatieregeling;  
   

 • voor gemeenten vervalt de plicht om bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn, te actualiseren;
   

 • consumenten die worden afgesloten van drinkwater, moeten de tijd krijgen om water op te slaan. Het waterbedrijf dient daarvoor bewaarmiddelen, zoals waterzakken, ter beschikking te stellen;
   

 • nieuwbouwwoningen waarvan de bouwvergunning nog moet worden aangevraagd, mogen niet meer op gas worden aangesloten, tenzij de gemeente anders beslist;
   

 • de inspectie gaat de arbo-regels controleren die vorig jaar zijn ingevoerd. Zo mogen werknemers een second opinion aanvragen van een andere bedrijfsarts, wanneer ze twijfelen aan het oordeel van hun eigen bedrijfsarts. Tevens dienen werkgevers een basiscontract te hebben gesloten met een arbodienst; 
   

 • de Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen treedt in werking. Hierdoor kunnen vakantiegangers en zakenreizigers die een pakketreis hebben geboekt, rekenen op betere consumentenbescherming.

 

Wanneer u hierover vragen hebt, bespreken wij graag met u wat wij voor u kunnen betekenen.