What’s new in 2019?

15 jan 2019

Het nieuwe jaar is weer begonnen! Alle reden dus om u bij te praten over enkele belangrijke ontwikkelingen:

 

  • werknemers van wie de partner bevallen is, hebben recht op een hele werkweek doorbetaald (ouderschaps)verlof;

  • adoptie- en pleegverlof is verlengd naar 6 weken;

  • werknemers van 21 jaar en ouder hebben aanspraak op het volledige minimumloon (dat was vanaf 22 jaar);

  • de maximale transitievergoeding is verhoogd naar € 81.000,-;

  • de looptijd van de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers is verkort van 8 naar 5 jaar;

  • de ingangsdatum van de AOW bedraagt 66 jaar en 4 maanden;

  • de bevoegdheden van de Ondernemingsraad (OR), de personeelsvertegenwoordiging (pvt) en de personeelsvergadering (pv) zijn uitgebreid;

  • de naasten van een slachtoffer van een bedrijfsongeval kunnen recht hebben op een vergoeding ter zake affectieschade.