What’s new?

15 jan 2016

Er is op 1 januari 2016 een aantal nieuwe wetten in werking getreden. Wellicht dat het voor u gevolgen heeft. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie hierover.

 

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS)
Deze wet regelt onder andere de ketenaansprakelijkheid van werkgever(s) voor de betaling van loon.

 

Jaarrekeningenrecht mkb
 Het jaarrekeningenrecht voor het mkb is vereenvoudigd doordat deze is aangepast aan de Europese richtlijn jaarrekening. Er gelden nieuwe grensbedragen.

 

Tuchtrecht bankmedewerkers
Er is nieuwe tuchtrecht voor medewerkers van banken, die zich aan bepaalde gedrags- en beroepsregels moeten houden.

 

Huurrecht
 Bemiddelingskosten van makelaars mogen niet meer worden doorberekend aan huurders.

 

Wettelijke regeling mediation
Er is een nieuwe wettelijke regeling om mediation te professionaliseren en het gebruik ervan te bevorderen.

 

Invoering Centraal Digitaal Beslagregister
Er is een centraal beslagregister voor deurwaarders ingevoerd, waarin zij gelegde beslagen op (on)roerende zaken, loonbeslag en derdenbeslag kunnen inschrijven. Hierdoor is het voor schuldeisers voortaan makkelijker om te zien welke beslagmaatregelen eventueel nuttig zijn jegens een bepaalde debiteur en worden onnodige incassokosten voorkomen.