What’s new?

8 jan 2018

 

Er is op 1 januari 2018 een aantal nieuwe wetten in werking getreden. Wellicht dat het voor u gevolgen heeft. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie hierover.

 

– Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen
Partners die ná 1 januari 2018 met elkaar in het huwelijk treden trouwen niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Vanaf dit jaar geldt namelijk een nieuw huwelijksvermogensregime. Lees voor meer informatie hierover ons artikel “Trouwen? Niet meer automatisch in gemeenschap van goederen”.

 

– No-risk premie oudere werknemer 56+
Er treedt een nieuwe regeling in voor ondernemers die personeel in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, die meer dan één jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen. Werkgevers worden gecompenseerd door het UWV als deze werknemers uitvallen wegens ziekte. Zo hoopt de overheid de werkeloosheid onder deze (oudere) groep op de arbeidsmarkt te beperken. Het UWV betaalt niet alleen het loon van de zieke werknemer door maar de ziekte van deze werknemers leidt ook niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

 

– Verplicht minimumloon bij overeenkomst van opdracht
Ondernemers die medewerkers in dienst nemen waarmee ze geen arbeidsovereenkomst afsluiten, maar die bijvoorbeeld gaan werken op basis van een opdrachtovereenkomst, hebben vanaf 1 januari recht op het wettelijk minimumloon. Dit geldt ook voor de werknemers die al voor je werken op basis van andere overeenkomsten dan arbeidsovereenkomsten. Let op, deze regeling geldt echter niet voor ZZP’ers die je als ondernemer inschakelt in de zelfstandige uitoefening van hun beroep of bedrijf.

 

– Verhoging AOW-leeftijd
Per 1 januari is de wettelijke AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar.