Wat is eigenlijk het verschil tussen een advocaat en jurist?

28 jun 2024

Onlangs was er een voorval op de rechtbank Limburg waarbij een jurist zich voordeed als advocaat, terwijl hij dat niet is, hetgeen hem duur kwam te staan. Deze opmerkelijke zaak roept wellicht de vraag op wanneer het noodzakelijk is om een echte advocaat in te schakelen voor rechtszaken, en wanneer een jurist of andere gemachtigde, of helemaal geen vertegenwoordiger, ook voldoende is? Wij zetten het even voor u op een rijtje.

Verschil tussen een advocaat en een jurist
Het onderscheid tussen een advocaat en een jurist is van groot belang om te begrijpen. Elke advocaat is altijd ook een jurist, maar niet elke jurist is een advocaat.

Jurist: Een jurist houdt zich bezig met juridische zaken, maar jurist is geen beschermde titel. Een jurist heeft doorgaans wel rechten gestudeerd, maar heeft dus niet altijd de opleiding tot advocaat gevolgd.

Advocaat: Daarentegen is de titel ‘advocaat’ wel beschermd. Een advocaat heeft een specifieke universitaire rechtenstudie gevolgd, is beëdigd, heeft een driejarig beroepsopleiding genoten en is aangesloten bij de Orde van Advocaten. Advocaten moeten voldoen aan strikte beroepsregels en jaarlijkse kwaliteitseisen.

Wanneer is het inschakelen van een advocaat verplicht?
Of u een advocaat moet inschakelen, hangt sterk af van de aard van de rechtszaak en de rechterlijke instantie die de zaak behandelt. Hieronder een overzicht van de verschillende situaties:

1. Civiele procedure:
Bij civiele procedures gaat het om geschillen tussen burgers of organisaties. Hier is het al dan niet verplicht inschakelen van een advocaat afhankelijk van het type procedure:

Kantonrechter: Voor zaken waarbij de vordering minder dan € 25.000 bedraagt, arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken, en geschillen over consumentenkrediet en consumentenkoop, hoeft u geen advocaat in te schakelen om u in rechte te vertegenwoordigen. U mag dan zelf de procedure voeren, of een jurist u als gemachtigde laten bijstaan.

Andere civiele procedures: Bij alle andere civiele procedures is het wel verplicht om een advocaat in te schakelen. Dus ook bij de meeste familie- en erfrechtprocedures, ongeacht het (geldelijk) belang van de zaak.

2. Strafrechtelijke procedure:
In strafzaken is het inschakelen van een advocaat niet verplicht, maar wel sterk aan te raden.

3. Bestuursrechtelijke procedure:
In bestuursrechtelijke zaken, waarin burgers of organisaties tegenover de overheid staan, is het niet verplicht een advocaat in te schakelen.

4. Kort geding:
Een kort geding is een versnelde procedure voor zaken waarbij de eiser niet kan wachten op de afloop van een gewone procedure.

Eigen zaak: Als u zelf een kort geding start bij de civiele rechter, is het verplicht een advocaat in te schakelen, tenzij het een kantonzaak is.

Gedaagde: Als u de gedaagde bent in een kort geding, is een advocaat niet verplicht, tenzij u een tegeneis indient in een kort geding bij de civiele rechter.

Het recht om een advocaat in te schakelen
Ongeacht of het verplicht is, heeft u altijd het recht om een advocaat in te schakelen. Dit kan helpen om de juridische procedure beter te begrijpen en uw belangen effectief te behartigen.

Mocht u de bijstand van een goede advocaat nodig hebben? Bel dan gerust vrijblijvend naar onze kantoor voor meer informatie. Wij helpen u graag verder!

Robyn Holland

Robyn Holland

Advocaat en eigenaar

Robyn is gespecialiseerd in personen- en familierecht. Als advocaat en mediator staat ze graag zowel locals als expats uit regio Eindhoven bij in familierechtkwesties.