Wat betaal je een zieke werknemer die een vakantiedag opneemt?

24 mrt 2022

Het Hof van Justitie heeft hierover op 9 december 2021 een uitspraak gedaan, naar aanleiding van vragen die door de Nederlandse rechter waren gesteld. 

Loondoorbetaling bij ziekte

In de wet is opgenomen dat een werknemer bij ziekte recht heeft op doorbetaling van 70% van het loon. Wanneer de werknemer dan minder zou ontvangen dan het minimumloon, moet de werkgever het loon gedurende het eerste jaar aanvullen tot ten minste het voor de werknemer geldende minimumloon. In de praktijk betalen veel werkgevers hun zieke werknemers het eerste ziektejaar 100% van het loon en in het tweede ziektejaar 70%.

De vraag van de Nederlandse rechter

De vraag die het Hof van Justitie heeft beantwoord, is of er ook minder dan 100% van het loon mag worden betaald aan een zieke werknemer die vakantie opneemt.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Een Nederlandse medewerker van de Belastingdienst was al sinds 24 november 2015 langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Hij volgde een re-integratietraject. Gedurende het eerste jaar van zijn ziekte heeft de werkgever 100% van het loon uitbetaald. Daarna werd 70% betaald voor de uren dat de werknemer als gevolg van zijn ziekte niet werkte.

Opnemen vakantiedagen tijdens ziekte

De werknemer nam na het eerste ziektejaar vakantie op. De werkgever betaalde hem voor de uren die hij arbeidsongeschikt was 70% van het loon op deze vakantiedag. Voor de uren dat hij arbeidsgeschikt was, werd gewoon 100% betaald.

Zieke werknemer heeft tijdens vakantie recht op 100% loon

De werknemer was het hiermee niet eens en stapte naar de rechter. Deze vond het een lastige kwestie en heeft de vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie. Deze instantie gaf aan dat tijdens vakantie, ziek of niet ziek, 100% van het loon moet worden betaald. De achtergrond hierbij is dat een werknemer anders misschien helemaal geen vakantie opneemt, omdat hij daar financieel slechter mee af is. Het Hof is  van oordeel dat het niet van belang mag zijn voor zijn financiële plaatje wanneer een werknemer vakantie neemt.

Tip voor werkgevers

Voor werkgevers is het dus van belang dat goed worden nagegaan of hun salarisadministratie hierop is afgestemd. Bij (gedeeltelijk) zieke werknemers kan het derhalve voorkomen dat zieke werknemers  meer loon moet worden betaald in maanden dat deze vakantiedagen opnemen.

Vragen?

Indien u vragen heeft over dit onderwerp dan bespreken wij graag de opties met u.

Mijntje Jansen - van Beek

Mijntje Jansen - van Beek

Advocaat

Mijntje is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Van het opstellen van arbeidsvoorwaarden tot complexe reorganisaties: ondernemers uit de regio Eindhoven kunnen op haar rekenen.