Twee belangrijke wijzigingen m.b.t. partneralimentatie

3 jul 2019

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de wetgeving rondom partneralimentatie. In ons nieuwsbrief van januari van dit jaar schreven wij al over het wetsvoorstel waarin de maximale termijn voor het betalen van partneralimentatie wordt teruggebracht van twaalf naar vijf jaar. Dit wetsvoorstel is ondertussen ook goedgekeurd door de Eerste Kamer, waardoor de nieuwe wetgeving definitief in zal gaan voor echtgenoten die het scheidingsverzoek na 1 januari 2020 indienen bij de rechtbank. Voor personen die het verzoekschrift voor die datum hebben ingediend (of die al zijn gescheiden), verandert er dus niets.

Een andere belangrijke wijziging die wél directe gevolgen heeft voor degenen die nu al partneralimentatie betalen, komt door het Belastingplan 2019 van kabinet Rutte. Vanaf 2020 worden de belastingvoordelen van betaalde partneralimentatie geleidelijk afgebouwd. Het gevolg voor de alimentatieplichtige met een belastbaar jaarinkomen van meer dan circa € 68.500,– (per 2020) is dat zijn of haar netto alimentatielasten vanaf 2020 flink gaan stijgen. Dit kan een reden zijn om de alimentatieverplichtingen te herzien.

Wilt u hierover meer weten of wilt u dat wij een (her)berekening voor u maken? Neem dan gerust contact met ons op.