Trouwen? Niet meer automatisch in gemeenschap van goederen

4 apr 2017

Touwen? Niet meer automatisch in gemeenschap van goederen

Met één stem verschil (38 tegen 37) heeft de Eerste Kamer dinsdag 28 maart 2017 het wetsvoorstel (33 987) aangenomen waardoor trouwen in beperkte gemeenschap van goederen de standaard wordt. Er worden hierdoor een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de huidige regeling. Hierna zullen een aantal aandachtspunten worden besproken.

 

Trouwen in (algehele) gemeenschap van goederen betekende tot nu toe dat aanstaande echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk ‘automatisch’ hun gehele vermogen deelden, tenzij huwelijkse voorwaarden overeen werden gekomen. Dat was natuurlijk niet meer van deze tijd. Deze wet bestond sinds 1938 en naast Zuid-Afrika en Suriname was Nederland het enige land dat deze regeling nog kende.

 

De aangenomen wijziging regelt dat het voorhuwelijkse privévermogen in het bezit blijft van de betreffende partner. Ook schulden die voor het huwelijk al bestonden vallen buiten de gemeenschappelijke boedel. Er is dan dus sprake van drie vermogens: het gemeenschappelijke vermogen en twee privévermogens van ieder van de echtgenoten. Daarom is het belangrijk tijdens het huwelijk een goede administratie te voeren, zodat duidelijk blijft welk vermogen van welke echtgenoot is. Bij gebrek aan bewijs wordt in beginsel uitgegaan van een 50/50-verdeling.

 

De lotsverbondenheid tussen echtgenoten is door de wijziging gekoppeld aan het huwelijk en niet meer aan de periode daaraan voorafgaand.

 

Erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk verkregen worden, komen toe aan de persoon die deze gekregen heeft. Slechts het vermogen dat door partners tijdens het huwelijk gezamenlijk is opgebouwd wordt gedeeld in het geval van een echtscheiding, tenzij expliciet bepaald wordt dat een erfenis of schenking tot de beperkte gemeenschap behoort (insluitingsclausule).

 

Indien één van de echtgenoten een onderneming heeft voordat het huwelijk gesloten wordt, is de continuïteit van de onderneming een aandachtspunt bij bijvoorbeeld het overlijden van de echtgenoot. Wanneer de onderneming wordt opgericht na de voltrekking van het huwelijk is het van belang hierover (aanvullende) huwelijkse voorwaarden op te nemen.

 

Het nieuwe huwelijksgoederenregime geldt voor huwelijken die gesloten worden na 1 januari 2018. Voor huwelijken die vóór die datum gesloten zijn gelden nog de oude regels.

 

Heeft u advies nodig naar aanleiding van dit nieuwsartikel of bent u gewoon geïnteresseerd? Met vragen kunt u terecht bij één van onze advocaten.