Slapende dienstverbanden

4 jan 2017

Compensatie voor transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid moet een werkgever ook een transitievergoeding betalen indien een langdurige arbeidsongeschikte werknemer uit dienst gaat. Dit werd door veel werkgevers als onrechtvaardig ervaren en als praktische oplossing werden deze dienstverbanden met langdurige arbeidsongeschikten gewoon niet beëindigd. Het bleven dan zogenaamde “slapende dienstverbanden”.

 

Werknemers hebben daarop in verschillende rechtszaken geprotesteerd en aangegeven dat dit niet geoorloofd zou zijn onder andere op grond van slecht werkgeverschap. De rechtspraak denkt daarover echter anders. Recentelijk heeft het Hof Den Haag nog geoordeeld dat deze handelwijze is toegestaan. Er bestaat voor een werkgever immers geen verplichting om het dienstverband van een werknemer die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is te beëindigen.

 

In de nabije toekomst zal de hiervoor besproken constructie echter niet meer nodig zijn aangezien er een wetsvoorstel is aangekondigd dat maakt dat wanneer een werkgever een transitievergoeding moet betalen aan een langdurig zieke werknemer, de kosten daarvan gecompenseerd worden. Het is op dit moment echter nog niet duidelijk wanneer deze wet wordt ingevoerd en werking krijgt.