Onderzoek voor 30/09/2020 of u aanspraak hebt op compensatie ter zake “oude” transitievergoedingen

17 apr 2020

Sinds de invoering van de WWZ, in 2015, hebben ook langdurig zieke werknemers aanspraak op een transitievergoeding. Omdat dit voor werkgevers financieel zwaar kan uitpakken, heeft de wetgever een compensatieregeling gecreëerd. Sinds 1 april 2020 kan deze compensatie worden aangevraagd. In de periode 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 kan deze compensatieregeling eenmalig ook worden aangevraagd voor transitievergoedingen die voor 1 april 2020 zijn uitbetaald.

Wat zijn de vereisten voor een aanvraag?

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige ziekte van de werknemer;

2. de werknemer had recht op een transitievergoeding;

3. de werkgever heeft de transitievergoeding daadwerkelijk aan de werknemer betaald.

Bij wie kan de compensatie worden aangevraagd?

De compensatie kan worden aangevraagd bij het UWV.

Welke informatie moet worden aangeleverd?

Bij de aanvraag moet de werkgever aantonen dat aan de drie hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Zo zal de werkgever onder andere een kopie/scan moeten verstrekken van:

  1. de arbeidsovereenkomst of een salarisstrook, waaruit blijkt per welke datum de werknemer in loondienst is getreden;
  2. het document waarmee de arbeidsovereenkomst is beëindigd (de ontslagbrief van de werknemer met daaraan gekoppeld de ontslagvergunning van het UWV, de ontbindingsbeschikking van de rechter of de beëindigingsovereenkomst). Uit dit document moet blijken dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verband houdt met langdurige ziekte;
  3. de gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Denk aan een loonstrook waaruit de hoogte van het bruto maandsalaris blijkt;
  4. de berekening die aan de uitbetaalde transitievergoeding ten grondslag ligt;
  5. het bewijs dat de transitievergoeding daadwerkelijk is betaald (in de regel een bankafschrift van de werkgever).

Wat wordt door het UWV gecompenseerd?

Het UWV compenseert het bedrag waarop de werknemer aanspraak had op de eerste dag nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst had kunnen beëindigen. Als de werkgever (al dan niet na onderhandelingen) besluit vrijwillig meer te betalen dan de wet voorschrijft, dan wordt dat meerdere niet vergoed.

Let op de termijnen!

De compensatie moet steeds worden aangevraagd binnen 6 maanden nadat de werkgever de transitievergoeding aan de werknemer heeft betaald. Indien de werkgever deze termijn laat verstrijken, vervalt de aanspraak op compensatie.

Voor transitievergoedingen die voorafgaand aan 1 april 2020 zijn uitbetaald, bestaat eenmalig de mogelijkheid om deze compensatie in de periode 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 aan te vragen. Na afloop van die termijn vervalt de mogelijkheid hiertoe.

Met het oog op de drukte die in deze coronatijd ongetwijfeld op het UWV afkomt, adviseren wij alle werkgevers die aanspraak hebben op deze compensatie om deze tijdig aan te vragen. Het UWV heeft namelijk al benadrukt dat deze termijn van zes maanden niet zal worden opgerekt.

Vragen?

Staat u op het punt om een transitievergoeding te betalen aan een langdurig zieke werknemer of hebt u in het verleden in zo’n geval een transitievergoeding betaald, dan adviseren wij om te onderzoeken of u aanspraak kunt maken op de compensatieregeling. Voor vragen en/of overleg zijn onze arbeidsrechtspecialisten vanzelfsprekend beschikbaar.