Nieuw ingetreden wet bescherming erfgenamen tegen schulden

11 okt 2016

Hoe zit het met buitengerechtelijke incassokosten?

Als erfgenaam sta je ineens voor een keuze. Ga je de nalatenschap aanvaarden of verwerpen? Beneficiair aanvaarden, ook wel aanvaarden onder het voorrecht van een boedelbeschrijving genoemd, is ook een mogelijkheid. Maar wat als je helemaal niet zo goed weet of er sprake is van een positief saldo van de nalatenschap? Door bepaalde gedragingen kun je al een nalatenschap zuiver hebben aanvaard, zonder dat dat je bedoeling was. Dan ben je ook ineens aansprakelijk voor eventuele schulden van de nalatenschap. Op 1 september 2016 is de nieuwe Wet bescherming erfgenamen tegen schulden ingetreden. Erfgenamen worden door deze nieuwe wet beter beschermd tegen zichzelf en onbekende schuldeisers van de nalatenschap.

 

Zuivere aanvaarding nalatenschap door gedragingen

Een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als zuiver aanvaardende erfgenaam gedraagt, vóórdat hij een expliciete keuze voor aanvaarding of verwerping van de nalatenschap heeft gemaakt, aanvaardt daarmee de nalatenschap zuiver. Als zuiver aanvaardende erfgenaam kan hij door schuldeisers van de nalatenschap in zijn privévermogen worden aangesproken. Tot zover is er in de nieuwe wet niets veranderd.

In de nieuwe wet zijn de gedragingen waardoor een erfgenaam wordt geacht zuiver te hebben aanvaard beperkt tot verkoop, bezwaring of het op andere wijze onttrekken van goederen uit de nalatenschap aan het verhaal van schuldeisers.

Onder de tekst van de oude wet was het vaak onduidelijk welke gedragingen van een erfgenaam konden leiden tot (vaak ongewenste) zuivere aanvaarding van de nalatenschap. Hierover is veelvuldig geprocedeerd, zelfs tot aan de Hoge Raad toe. In de nieuwe wet wordt als criterium gesteld dat schuldeisers van de nalatenschap door de betreffende gedraging benadeeld worden. Als dat het geval is dan kan dat leiden tot zuivere aanvaarding van de nalatenschap.

 

Onbekende schulden

Als een erfgenaam na zuivere aanvaarding van de nalatenschap geconfronteerd wordt met een schuld van de nalatenschap die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, dan wordt de erfgenaam op grond van de nieuwe wet de mogelijkheid geboden de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Let wel op, de erfgenaam dient dan binnen 3 maanden na ontdekking van de onbekende schuld daartoe een verzoek in te dienen bij de kantonrechter. Na verloop van deze termijn dient hij als zuiver aanvaardende erfgenaam gewoon met zijn privévermogen in te staan voor deze schuld van de nalatenschap.

Het betreft hier een schuld die de erfgenaam niet kende en ook niet behoorde te kennen. Een erfgenaam wordt verondersteld onderzoek te verrichten naar de baten en schulden van de nalatenschap alvorens tot aanvaarding of verwerping daarvan over te gaan. Wij raden u dan ook aan niet al te lichtvaardig tot zuivere aanvaarding van de nalatenschap over te gaan. Voor advies kunt uiteraard contact met ons opnemen.