Moet een bonus bij einde dienstverband altijd worden uitbetaald?

4 okt 2019

Een bonusregeling heeft over het algemeen als doel om de werknemer extra te motiveren om zijn werk goed te verrichten. Het biedt voor de werknemer immers een mooie manier om een extraatje te verdienen. Een bonusregeling kan echter ook (mede) voor andere doelen worden ingezet. Zo volgt uit een uitspraak van het gerechtshof Den Bosch dat een werkgever een bonusregeling ook (mede) mag gebruiken om de werknemer langer aan zich te binden.

De kwestie

In deze kwestie stond in de bonusregeling dat de bonus pas zou worden uitbetaald als alle audits waren doorlopen en eventuele aanpassingen daarvan waren verwerkt. Het gevolg daarvan was dat de bonus meestal pas medio juli van het volgende kalenderjaar werd vastgesteld en uitbetaald.

Verder was bepaald dat de werknemer in dienst moest zijn op het moment dat de bonus zou worden uitbetaald. Het gevolg van deze voorwaarde was dus dat wanneer een werknemer de bonus wel had behaald, maar niet meer in dienst was in juli van het daaropvolgende jaar, er geen bonus hoefde te worden uitbetaald.

Het standpunt van de werknemer

De werknemer in deze zaak vond dat deze voorwaarde in strijd met de redelijkheid en billijkheid was en dat deze handelswijze van de werkgever niet getuigde van goed werkgeverschap. Daarnaast stelde hij nog dat hij niet bekend was geweest met de voorwaarde dat hij nog in dienst moest zijn op het betaalmoment.

Het oordeel van het Hof

Het gerechtshof vond dat de argumenten van de werknemer niet opgingen. De werknemer had de jaren daarvoor vergelijkbare bonusregelingen gehad en hem was ook mondeling nog meegedeeld dat hij in dienst moest zijn op het moment van uitbetaling van de bonus. Als hij de voorwaarden niet goed had begrepen, had hij zich beter in de bonusregeling moeten verdiepen.

Er was naar de mening van het Gerechtshof ook geen sprake van strijd met de redelijkheid en billijkheid of goed werkgeverschap. De “in dienst tijdens betaling”- voorwaarde was gebruikelijk binnen het bedrijf van werkgever en werd bij alle werknemers toegepast. Het was ook de werknemer zelf geweest die ontslag had genomen. Daar had de werkgever op geen enkele wijze op aangestuurd. Het is – aldus het hof – het goed recht van een werkgever om een werknemer via een dergelijke voorwaarde ook nog aan zich te binden na afloop van het boekjaar. Dit dient een redelijk doel. Er was ook niet aangetoond door de werknemer dat de werkgever met opzet lang had gewacht met het betaalmoment. Aldus kon de werkgever in deze kwestie niets worden verweten.

Wat leert deze casus?

Deze uitspraak laat zien dat het interessant kan zijn om goed naar de voorwaarden van een bonusregeling te kijken. Vervolgens is het bovendien van belang dat de werkgever zich strikt houdt aan die voorwaarden en dus niet met opzet bijvoorbeeld het betaalmoment later laat plaatsvinden dan gebruikelijk is.

Vragen?

Als u uw bonusregeling wilt laten toetsen of wilt nadenken over nadere voorwaarden, dan bespreken onze arbeidsrechtadvocaten graag met u wat zij voor u kunnen betekenen.