Mag een proeftijd na een stageovereenkomst?

16 okt 2020

Wanneer een werknemer en een werkgever een samenwerking aangaan, is dat voor  hen allebei een onzekerheid. Voor beiden kan de samenwerking immers (gaan) tegenvallen. Met het oog daarop kunnen partijen een proeftijd overeenkomen, waarin zij de arbeidsovereenkomst kunnen opzeggen zonder dat ze daarvoor een (zwaarwegende) grond nodig hebben. Zo’n proeftijdbeding kan in principe niet bij een tweede arbeidsovereenkomst worden afgesloten. En na een stageovereenkomst?

De ratio achter de proeftijd

Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode. Gedurende dat tijdvak kunnen partijen aftasten of zij verwachten dat de samenwerking bij voorzetting zal bevallen.

De periode van de proeftijd

Indien de arbeidsovereenkomst voor minder dan twee jaar wordt aangegaan (maar meer dan zes maanden), mag de proeftijd maximaal één maand bedragen. Wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd van twee jaar of meer, dan mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen. De proeftijd dienst steeds voor beide partijen even lang te zijn. Als van het vorenstaande wordt afgeweken, dan is de proeftijd nietig (niet geldig).

Geen proeftijd bij een tweede overeenkomst, tenzij…

Indien de arbeidsovereenkomst wordt verlengd, hoeven zij geen kennis meer met elkaar te maken. Op zo’n moment is een proeftijd in principe dan ook niet toegestaan, tenzij de werknemer bij de nieuwe arbeidsovereenkomst, bij voorbeeld, een nieuwe functie gaat vervullen, die andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer vraagt, waarover de vorige arbeidsovereenkomst geen of onvoldoende inzicht heeft gegeven.

Mag een proeftijd dan eigenlijk na een stageovereenkomst?

Deze vraag kan (helaas) niet in zijn algemeenheid worden beantwoord. Dit hangt namelijk af van de omstandigheden van het geval. Relevante aspecten zijn, onder meer, of het een leer- of werkstage betrof, of de stagiair boventallig stond of volledig meedraaide in de bezetting en of de stagiair een (symbolische) vergoeding of een (regulier) salaris ontving.

Vragen?
Hebt u vragen over een proeftijd, al dan niet na een stageperiode? Dan bespreken onze arbeidsrechtspecialisten graag met u wat zij voor u kunnen betekenen.