Loonsanctie na twee jaar ziekte; foutief advies bedrijfsarts kan zure appel zoeter maken

7 jul 2022

Zieke werknemer vervelend voor werknemer en werkgever

Een zieke werknemer is voor een werkgever een extra belasting. Niet alleen omdat het werk door anderen moet worden opgevangen en het loon moet worden doorbetaald, maar ook de verplichting om de werknemer zorgvuldig te laten re-integreren kan voor hoofdbrekens zorgen.

Advies van de bedrijfsarts

Een werkgever staat bij de re-integratie niet alleen. Een bedrijfsarts voorziet de werkgever van adviezen om de re-integratie vorm te geven. Een werkgever vaart vaak blind op het advies van de bedrijfsarts. Hij is immers de specialist bij verzuim. Dat dit nog wel eens verkeerd kan uitpakken blijkt uit de rechtspraak.

Niet verschuilen achter bedrijfsarts

Het UWV toetst na twee jaar ziekte of er voldoende aan re-integratie is gedaan door de werkgever. Indien er re-integratie kansen gemist zijn, legt het UWV een loonsanctie op aan de werkgever. Deze loonsanctie kan oplopen tot het extra doorbetalen van het loon gedurende een jaar. Een veelgehoord verweer van werkgevers was dat hen niets te verwijten was omdat zij conform de adviezen van de bedrijfsarts hebben gehandeld. Dit verweer ging tot voor kort niet op. In de rechtspraak was de heersende leer dat de werkgever altijd zelf verantwoordelijk is (en blijft) voor de re-integratie.

Werkgever altijd zelf verantwoordelijk voor re-integratie: een nuance

Recent heeft de rechtbank Oost-Brabant een nuance aangebracht op dit standpunt. Wat was er gebeurd. De werkgever was tijdens de re-integratie uitgegaan van een belastbaarheid van de werknemer van 4 uren per dag en 20 uren per week. De werkgever volgde hiermee het advies van de bedrijfsarts op. Na twee jaar ziekte legde het UWV een loonsanctie op. Het UWV was van mening dat er onvoldoende re-integratie inspanningen waren verricht. Volgens het UWV was ten onrechte uitgegaan van een urenbeperking (die door bedrijfsarts was geadviseerd). De werkgever tekende tegen de beslissing bezwaar aan en later beroep bij de rechtbank. Het UWV stelde dat de bedrijfsarts een onjuist advies had gegeven maar dat dit volledig voor rekening en risico komt van de werkgever. De rechtbank stelt dat dit uitgangspunt juist is, maar voegt daaraan toe dat het UWV in deze had moeten nagaan of er voor de werkgever redenen waren om aan het advies van de bedrijfsarts te twijfelen. In deze kwestie waren er geen aanknopingspunten om te twijfelen aan het oordeel van de bedrijfsarts. Er waren immers vele terugkoppelingen van de bedrijfsarts die waren gebaseerd op medische informatie van de specialisten en de behandelingen die de werknemer onderging. De werkgever mocht en kon er derhalve vanuit gaan dat de adviezen van de bedrijfsarts terecht waren.

Oordeel rechtbank: loonsanctie kan minder zuur zijn

Deze uitspraak laat zien dat het dus zinvol kan zijn om bezwaar aan te tekenen tegen het oordeel van het UWV dat een loonsanctie gerechtvaardigd is als alle adviezen van de bedrijfsarts opgevolgd zijn. Indien u een loonsanctie opgelegd heeft gekregen en u bent het er niet mee eens, neem dan gerust contact op!

Mijntje Jansen - van Beek

Mijntje Jansen - van Beek

Advocaat

Mijntje is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Van het opstellen van arbeidsvoorwaarden tot complexe reorganisaties: ondernemers uit de regio Eindhoven kunnen op haar rekenen.