Kunnen ouders zelf de hoogte van de kinderalimentatie bepalen?

16 jun 2021

Gelukkig zien we in de praktijk niet alleen maar vechtscheidingen, maar zijn er ook veel partners die in goed overleg uit elkaar gaan. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is dat natuurlijk heel wenselijk. Het staat ouders vrij om veel onderwerpen onderling met elkaar af te stemmen. Gedacht kan worden aan de zorgregeling. Alimentatie rekenen is echter wel een vak apart. Een vraag die wij vaak horen, is of ouders per se een alimentatieberekening moeten laten maken. “Als wij als ouders onderling een bedrag afstemmen en dat over en weer akkoord vinden, is het dan niet gewoon goed zo?” Toch is het niet zo eenvoudig. In dit artikel leggen wij uit hoe het zit.

Wettelijke alimentatierichtlijnen

Iedere ouder is verplicht naar rato van draagkracht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen, ofwel de behoefte van de kinderen. Als ouders een alimentatiekwestie aan de rechtbank voorleggen, wordt er gerekend met wettelijke richtlijnen, tabellen en formules. Het bedrag dat daaruit voortvloeit als kinderalimentatie is dan dwingend waarvan in principe niet mag worden afgeweken. Een advocaat of mediator zal dezelfde berekeningen maken als een rechter, zodat ouders weten wat hun wettelijke draagkracht is en welke bijdrage voor de kinderen rechtens juist is.

Samenwoners kunnen afwijken van de richtlijnen

Als ouders niet gehuwd zijn, hoeven zij in principe ook niet langs de rechtbank als zij uit elkaar gaan. In theorie kunnen zij dus samen een kinderalimentatie bedrag afspreken, zonder dat zij een formele berekening hebben laten maken. Het bedrag wat zij overeenkomen, kan afwijken van de wettelijke richtlijnen. Als ouders dit onderling vervolgens ook naleven, is er in principe niets aan de hand, zolang zij daar beiden tevreden mee zijn. Als op enig moment één van de ouders niet meer betaalt of de ander het bedrag toch wil laten controleren door een professional, zal er echter wel gekeken worden of het bedrag voldoet aan de richtlijnen. Dat recht mogen ouders onderling niet uitsluiten. Aan een informele onderlinge afspraak heb je dus niets zodra de andere ouder niet (meer) meewerkt. Bovendien zijn informele afspraken niet afdwingbaar als een ouder niet betaalt.

Kinderen mogen niet slechter af zijn na en door de scheiding van hun ouders

Ook voor gehuwden die via de rechtbank scheiden, is het bewust afwijken van de wettelijk maatstaven niet verboden. Echter mag dit niet ten nadele van de kinderen gebeuren. Onderling een veel lager bedrag aan alimentatie overeenkomen, waardoor niet volledig in de behoefte van de kinderen wordt voorzien, is in principe niet toegestaan, omdat de kinderen geen nadeel mogen ondervinden van de scheiding. Afwijken van de wettelijke maatstaven naar boven toe, in die zin dat een ouder meer kinderalimentatie betaalt dan hij of zij volgens de richtlijnen zou moeten, mag wel altijd.

Het opnemen van een niet-wijzigingsbeding is niet zomaar toegestaan

Ouders mogen best afspreken dat zij de kinderalimentatie in de toekomst niet zullen wijzigen in bepaalde omstandigheden, maar ook hierbij geldt dat het niet ten nadele van de kinderen mag uitpakken. Met elkaar afspreken dat de draagkracht nooit hoger zal worden of dat een hogere draagkracht niet zal leiden tot een hogere alimentatie is een nietige afspraak. Een beding waarin partijen overeenkomen dat bepaalde omstandigheden niet zullen leiden tot een lagere draagkracht, waarbij de hoogte van de kinderalimentatie dus juist beschermd wordt, mag dan wel weer.

Conclusie

Kortom, afwijken van de wettelijke maatstaven voor de hoogte van kinderalimentatie kan wel. Informele afspraken zijn mogelijk, maar niet afdwingbaar. Formele afspraken waarin bewust wordt afgeweken van de richtlijnen kunnen ook, maar daarbij moet rekening worden gehouden met het belang van de kinderen. Afspreken dat een ouder te weinig betaalt, mag dus niet, maar te veel kinderalimentatie betalen is toegestaan. Het is altijd verstandig om afspraken over kinderalimentatie schriftelijk vast te (laten) leggen.

Vragen?

Indien u vragen heeft over kinderalimentatie of een berekening wilt laten maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze familierecht specialisten helpen u dan graag verder!