Kinderalimentatie of kinderrekening – wat is wijsheid?

5 dec 2022

Wanneer ouders van minderjarige kinderen uit elkaar gaan, moeten zij afspraken maken over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van hun kinderen. Meestal betaalt de meestverdienende ouder kinderalimentatie aan de verzorgende (en vaak ook minstverdienende) ouder. Steeds vaker spreken ouders af de zorg voor hun kinderen te verdelen via een co-ouderschapsregeling. Dat betekent dat zij de zorg voor hun kinderen (vrijwel) gelijk onder elkaar verdelen. Op dat moment krijgen wij van ouders steeds vaker de vraag of zij kunnen kiezen voor het gebruik van een kinderrekening in plaats van kinderalimentatie. Maar wat houdt dit eigenlijk (financieel) in? In dit artikel leg ik u uit op welke uitgangspunten kinderalimentatie en de kinderrekening zijn gebaseerd en wat de belangrijkste verschillen zijn.

Uitgangspunten kinderalimentatie

De wet geeft weinig aanknopingspunten voor het berekenen van kinderalimentatie. De wet stelt slechts dat rekening dient te worden gehouden met de behoefte van de kinderen en de draagkracht van ouders. In de rechtspraak zijn hiervoor nadere regels ontwikkeld.

De behoefte

De behoefte geeft aan wat kinderen nodig hebben. Deze behoefte wordt gebaseerd op het inkomen dat de ouders hadden in de periode voordat zij hun samenleving verbraken. Uit CBS-onderzoek blijkt dat ouders een bepaald percentage van het gezinsinkomen besteden aan hun kinderen. Door de inkomens van ouders in te voeren in een berekeningsformule, is makkelijk te achterhalen welk bedrag zij gemiddeld besteden aan hun kinderen. Dat is de behoefte. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het kindgebonden budget, maar niet met de kinderbijslag. Oftewel: ouders worden geacht de behoefte én de kinderbijslag te besteden aan hun kinderen.

De draagkracht

De draagkracht geeft aan wat ouders op het moment van de berekening kunnen missen om in de kosten van de kinderen te voorzien. De draagkracht wordt gebaseerd op het huidige inkomen van ouders.

Draagkrachtvergelijking

Nadat de behoefte en de draagkracht duidelijk zijn, wordt een draagkrachtvergelijking gemaakt. Indien ouders samen over voldoende draagkracht beschikken, dienen zij een evenredig percentage van hun inkomen uit te geven aan de kinderen. Wanneer ouders samen over onvoldoende draagkracht beschikken om in de behoefte van de kinderen te voorzien, dienen zij beiden hun volledige draagkracht aan te wenden.

Wat moet een ouder allemaal betalen met de kinderalimentatie?

De ouder die kinderalimentatie ontvangt, dient daarvan alle kosten voor de kinderen te betalen. Dus zowel eten en kleding als zorgkosten (bijvoorbeeld een beugel) en schoolreisjes.

Zorgkorting

Kinderen brengen ook tijd door bij de ouder die alimentatie betaalt aan de andere ouder. De alimentatieplichtige ouder mag dan ook een deel van zijn draagkracht gebruiken om zelf thuis in de kosten van de kinderen te voorzien, zoals bijvoorbeeld voor eten en gas/water/licht. Afhankelijk van het aantal dagen dat de kinderen wekelijks gemiddeld bij de alimentatieplichtige ouder verblijven, wordt een percentage aan zorgkorting toegekend. Het maximumpercentage zorgkorting is 35%. Ouders met een co-ouderschapsregeling kunnen daar aanspraak op maken.

Kosten van kinderen worden namelijk verdeeld in verblijfskosten (eten, woonlasten, vakanties, etc.) en verblijfsoverstijgende kosten (alle overige kosten zoals kleding, school, sport, etc.). Het maximumpercentage van 35% zorgkorting is gebaseerd op het uitgangspunt dat 70% van de behoefte van kinderen opgaat aan verblijfskosten.

Kinderrekening

De kinderrekening is een rekening waar beide ouders een bankpas van hebben. Ouders hebben daardoor beiden inzicht in de kosten en uitgaven van de kinderen. Van deze rekening worden meestal de verblijfsoverstijgende kosten voor de kinderen betaald.

Uitgangspunten kinderrekening

De hierboven genoemde uitgangspunten van kinderalimentatie gelden ook bij het bepalen van welk bedrag iedere ouder op de kinderrekening moet storten. 70% van de kosten van de kinderen worden besteed aan verblijfskosten, 35% bij iedere ouder. De 30% die overblijft voor verblijfsoverstijgende kosten worden samen met de kinderbijslag op de kinderrekening gestort. Indien een ouder niet voldoende inkomen heeft om 35% aan verblijfskosten te voldoen, kan het zijn dat de meestverdienende ouder zowel een bijdrage op de kinderrekening stort als een bedrag aan kinderalimentatie aan de andere ouder betaald.

Vereisten kinderrekening

Voor een geslaagd gebruik van de kinderrekening is ten eerste belangrijk dat goede afspraken worden gemaakt over het gebruik van de kinderrekening. Wie mag opnames doen en voor welke kosten mag het saldo worden aangewend.

Ten tweede is het ontzettend belangrijk dat ouders op goede voet met elkaar staan en goed met elkaar kunnen communiceren. Er zullen namelijk altijd onvoorziene kostenposten zijn (zoals voor bijv. een beugel) en ouders moeten dan met elkaar in gesprek over hoe die kosten worden voldaan.

Kinderrekening is niet verplicht

Het gebruik van een kinderrekening is niet verplicht. Het uitgangspunt van de wet is namelijk dat de ene ouder kinderalimentatie voldoet aan de andere ouder (meestal de ouder waar de kinderen hun meeste tijd doorbrengen).

Kinderrekening kan niet worden afgedwongen

Het uitgangspunt van de wet is kinderalimentatie. Daardoor kan het gebruik van een kinderrekening niet worden afgedwongen bij de rechter. Dat zou ook niet logisch zijn. Voor een succesvol gebruik van de kinderrekening is namelijk noodzakelijk dat ouders goed met elkaar kunnen communiceren.

Belangrijkste verschillen tussen kinderalimentatie en kinderrekening

  • Bij kinderalimentatie heeft één ouder de regie over hoe de kosten van de kinderen worden verdeeld en inzicht waaraan de kinderalimentatie wordt uitgegeven. Bij een kinderrekening hebben beide ouder inzicht en regie;
  • Bij kinderalimentatie heeft slechts één ouder toegang tot de bankrekening waarop de kinderalimentatie wordt gestort. Beide ouders hebben toegang tot de kinderrekening;
  • Ouders hebben altijd de verplichting om bij te dragen aan de kosten voor verzorging en opvoeding van de kinderen. De kinderrekening is niet verplicht.
  • Kinderalimentatie is afdwingbaar, het gebruik van de kinderrekening niet;
  • Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan kinderalimentatie innen als een ouder die niet betaalt, mits die verplichting is vastgelegd door een rechter of notaris. Bedragen die op een kinderrekening moeten worden gestort kan het LBIO nooit innen.

Tot slot

Uit voorgaande blijkt dat het bepalen hoe ouders de kosten van hun kinderen verdelen niet eenvoudig is. Daarvoor is maatwerk nodig. Er zijn immers vele constructies mogelijk. In het belang van alle betrokkenen, specifiek de kinderen, dienen ouders daarover duidelijke afspraken te maken.

Heeft u vragen over het bovenstaande? Bent u benieuwd of in uw situatie kinderalimentatie of de kinderrekening het meest wenselijk is? Of wilt u (samen met uw ex-partner) afspraken vastleggen over de kosten van de kinderen? Onze advocaten en mediator – gespecialiseerd in het personen- en familierecht – helpen u graag verder!

Judith van Lierop

Judith van Lierop

Advocaat

Judith richt zich met name op het personen- en familierecht en contractenrecht. Ondernemers kunnen ook bij haar terecht voor zaken rond incasso’s en uitblijvende betalingen.