Het UBO-register is in werking getreden

16 okt 2020

Op 27 september 2020 is voor organisaties zoals B.V.’s, N.V.’s, V.O.F.’s, stichtingen en verenigingen de verplichting in werking getreden om de uiteindelijke begunstigde te registeren in het UBO-register. In dit artikel lichten wij graag toe wie wat wanneer moet (laten) registeren?

Wat is het doel van het UBO-register

Het register heeft als doel om te voorkomen dat het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering kan worden gebruikt. Het register is vastgelegd in de Nederlandse wet, maar is gebaseerd op Europese regelgeving. Alle landen van de Europese Unie kennen een soortgelijk register.

Wie is de UBO

De Ultimate Beneficial Owner (in goed Nederlands: de uiteindelijk belanghebbende) is de natuurlijke persoon die direct of indirect meer dan 25% van het economisch belang heeft en/of 25% van de zeggenschapsrechten bezit.

Een entiteit kan meerdere UBO’s hebben. Ter illustratie: als een B.V. zijn aandelen gecertificeerd heeft via een stichting administratiekantoor (STAK) en de certificaten in handen van de drie kinderen zijn (met ieder een belang van één derde), terwijl de vader de bestuurder van de STAK is, dan zijn de drie kinderen de bezits-UBO’s en is vader de zeggenschaps-UBO van de B.V.  

Wanneer er geen bezits- of zeggenschaps-UBO is, moet een pseudo-UBO in het register worden opgenomen. Dit is een persoon die behoort tot het hoger leidinggevend personeel (bij rechtspersonen de bestuurder).

Welke entiteiten moeten registreren?

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen;
 • stichtingen;
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid; of
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming;
 • onderlinge waarborgmaatschappijen;
 • coöperaties;
 • personenvennootschappen (maatschappen, V.O.F.’s en C.V.’s);
 • rederijen;
 • Europese naamloze vennootschappen (SE);
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE);
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV);
 • kerkgenootschappen.

Organisaties met de volgende rechtsvormen hebben geen registratieplicht:

 • eenmanszaken;
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen;
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen;
 • verenigingen van eigenaars;
 • rechtspersonen in oprichting;
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven;
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes);
 • publiekrechtelijke rechtspersonen.

Buitenlandse rechtspersonen, zoals Ltd.’s en GmbH ‘s, hebben geen registratieplicht in Nederland. Deze organisaties moeten hun UBO(‘s) inschrijven in het land van oprichting.

Wanneer kan/moet de registratie plaatsvinden

UBO’s kunnen sinds 27 september 2020 worden ingeschreven.

Bestaande organisaties

Bestaande organisaties dienen de UBO vóór 28 maart 2022 te registeren. De KVK zal alle organisaties voor die datum voor die registratie uitnodigen, maar daarop hoeft niet te worden gewacht.

Alleen de tekenbevoegden binnen een organisatie mogen UBO’s inschrijven. Wanneer u meerdere organisaties hebt, dient u per organisatie een UBO-opgave te doen.

Startende organisaties

Startende organisaties zijn sinds 27 september 2020 verplicht om de UBO(‘s) in te schrijven.

Voor wie zijn de gegevens van de geregistreerde UBO’s zichtbaar?

In de wet is vastgelegd dat een deel van de gegevens van elke UBO openbaar is, te weten:

 • diens voor- en achternaam;
 • de geboortemaand en het –jaar;
 • de nationaliteit;
 • het woonland;
 • de aard en omvang van het belang.

Deze gegevens kunnen vanaf 27 september 2020 worden ingezien, door online een KVK uittreksel uit het UBO-register te bestellen.

Een deel van de UBO-gegevens wordt niet openbaar. Deze kunnen alleen worden ingezien door bevoegde autoriteiten (zoals het Openbaar Ministerie). Zij mogen deze gegevens gebruiken om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Vragen? Hebt u vragen over het UBO-register, dan bespreken wij graag met u wat wij voor u kunnen betekenen.