Het kan ook anders! Mediation als vorm van geschillenbeslechting

5 apr 2018

 

 

 

Als advocaten streven wij er altijd naar om het onderste uit de kan te halen voor onze cliënten, zowel in als buiten de rechtszaal. Bij sommige zaken hebben cliënten echter niet altijd baat bij een dergelijke insteek. Soms kan het juist belangrijk zijn om oog te blijven houden voor de onderlinge relatie tussen partijen, bij familie- of erfrechtzaken bijvoorbeeld.

 

Een veelvoorkomende vorm van geschillenbeslechting is mediation. Dat lijkt steeds populairder te worden, maar wat is dat eigenlijk en werkt dat nog wel als de ruzie al zodanig geëscaleerd is dat partijen elkaar niet meer kunnen luchten of zien?

 

Mediation is een traject waarbij de “spelregels” vooraf duidelijk worden afgesproken, juist om te voorkomen dat partijen blijven hangen in die hardnekkige ruziespiraal. Partijen worden begeleid door een professional met als doel de onderwerpen samen te bespreken die goed geregeld moeten worden. Met de hulp van een mediator lukt het partners/ouders vaak wel om zich los te koppelen van de onderlinge strijd en samen oplossingen aan te dragen waarbij iedereen gebaat is. Partijen worden waar nodig op neutrale wijze geïnformeerd over hun (juridische) rechten en plichten wat kan bijdragen aan een goede oplossing van het geschil.

 

Als advocaten kunnen wij de door partijen gemaakte afspraken door de rechtbank laten bekrachtigen in een convenant en/of ouderschapsplan. Zo kunnen wij na een geslaagd mediationtraject ook de daaropvolgende juridische formaliteiten bij een echtscheiding voor u regelen.  

 

Wilt u hier meer informatie over? Neem gerust contact met ons op!