De gescheiden ouder in Corona crisis

17 apr 2020

Dan zitten de kinderen ineens langere tijd verplicht thuis. Met zo’n situatie hebben jullie als gescheiden ouders geen rekening gehouden bij het opstellen van het ouderschapsplan! Wij merken dat wij hier veel vragen over krijgen. Wat zijn jullie rechten en plichten en hoe ga je hier praktisch mee om?

Het ouderschapsplan als uitgangspunt

In principe moeten jullie zo veel mogelijk terugvallen op het ouderschapsplan. Daarin zijn de afspraken over de zorg voor jullie kinderen vastgelegd.

Hoewel er zelden rekening zal zijn gehouden met een wereldwijde pandemie, zoals nu bij het coronavirus plaatsvindt, kennen de meeste ouderschapsplannen wel een regeling voor vakanties en lesvrije dagen. Moeten jullie die in overleg verdelen of houden jullie ook in vakantieperiodes juist zo veel mogelijk de normale zorgregeling aan? Probeer die bepalingen zoveel mogelijk te vertalen naar de huidige situatie.

Afwijking is mogelijk, maar doe dat in goed overleg

Hoewel het ouderschapsplan een basis regelt, blijft goed overleg het allerbelangrijkste. Als jullie in deze bijzondere omstandigheden juist afspreken om het heel anders te gaan doen, is dat natuurlijk ook helemaal prima!

Lukt het gezamenlijk overleg niet zo goed, probeer dan zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij het ouderschapsplan, maar bespreek dit met elkaar. Het is bovendien in het belang van jullie kinderen dat zij weten waar zij aan toe zijn en dat zij juist in deze weken nog structuur en ritme aangeboden krijgen. Vul niet voor elkaar als ouders in wat logisch of eerlijk is in deze situatie, maar probeer echt naar elkaar te luisteren en te kijken naar welke oplossingen het beste passen bij jullie kinderen.

De andere ouder blijft eerste opvang

Vaak staat in een ouderschapsplan ook dat jullie als ouders de andere ouder altijd als eerste zullen benaderen als jullie opvang nodig hebben. Die bepaling geldt nu net zo goed. Overleg dus met de andere ouder of hij of zij mogelijkheden heeft om de kinderen op te vangen, voordat grootouders of buurmeisjes worden ingeschakeld.

Wat als ik als ouder ziek ben of één van de kinderen juist ziek is?

Ook hierover staan vaak bepalingen in het ouderschapsplan. Het is gebruikelijk om bij ziekte van een ouder de andere ouder in te schakelen voor de opvang van de kinderen. En iedere ouder heeft toegang tot een ziek kind dat verzorgd wordt. Je kunt als ouder een kind met ziekteverschijnselen dus niet weghouden bij de andere ouder, ook al is het kind misschien wel besmettelijk, tenzij de andere ouder daarmee instemt.

En hoe zit het dan nu met alimentatie?

In deze periode krijgen wij ook veel vragen over alimentatie binnen. Het (tijdelijk) wijzigen van de zorgregeling kan reden zijn om de financiële afspraken ook (tijdelijk) te wijzigen. Het is vooral nu heel belangrijk om dat in goed overleg met elkaar af te stemmen, want de wachttijden bij de rechtbank zullen de komende periode alleen maar oplopen. Wellicht dat één van jullie als zelfstandige werkt of in één van de getroffen sectoren te maken krijgt met een terugval in inkomen. Dat kan van invloed zijn op zowel de kinder- als partneralimentatie. Een tijdelijke wijziging in de situatie is in principe niet voldoende om alle afspraken meteen te evalueren, maar niemand weet hoe lang deze crisis gaat duren en de financiële gevolgen is voor iedereen verschillend. Onze gespecialiseerde advocaten kunnen indien gewenst berekeningen voor u maken en onze mediator kan jullie ook ondersteunen bij het maken (en vastleggen) van onderlinge afspraken.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over alimentatie, jullie ouderschapsplan of over de zorgregeling, schroom dan niet om ons te bellen voor advies. Onze familierechtspecialist Robyn Holland staat jullie graag te woord!