Compensatieregeling transitievergoeding na 2 jaar ziekte

27 jan 2020

Wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever eindigt, heeft de werknemer in principe aanspraak op een transitievergoeding. Sinds de invoering van de WWZ, in 2015, hebben ook langdurig zieke werknemers recht op een dergelijke vergoeding. Voor veel werkgevers pakt dat financieel zwaar uit. Nadat zij twee jaar het salaris tijdens ziekte hebben doorbetaald, moeten zij vervolgens een transitievergoeding verstrekken. Om werkgevers in dergelijke situaties tegemoet te komen, heeft de wetgever een compensatieregeling gecreëerd.

Bij wie kan de compensatie worden aangevraagd?

De compensatie kan worden aangevraagd bij het UWV.

Wat zijn de vereisten voor een aanvraag?

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
  2. de werknemer had op grond van de wet recht op een transitievergoeding;
  3. de werkgever heeft de transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Bij de aanvraag moet de werkgever bewijzen dat aan deze drie voorwaarden is voldaan. Zo zal de werkgever onder meer een afschrift moeten verstrekken van:

  • de ontslagvergunning van het UWV, de ontbindingsbeschikking van de rechter of de beëindigingsovereenkomst, waaruit blijkt dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst verband houdt met langdurige ziekte;
  • de gegevens die zijn gebruikt om hoogte van de transitievergoeding te berekenen. Denk aan een loonstrook waaruit de hoogte van het bruto maandsalaris en de duur van het dienstverband blijkt;
  • het bewijs dat de transitievergoeding daadwerkelijk is betaald (in de regel een bankafschrift).

Vanaf wanneer kan de compensatie worden aangevraagd?

De compensatie kan worden aangevraagd vanaf 1 april 2020.

Wat wordt door het UWV gecompenseerd?

Het UWV vergoedt het bedrag waarop de werknemer aanspraak had op de eerste dag nadat de werkgever de arbeidsovereenkomst had kunnen beëindigen. Als de werkgever (al dan niet na onderhandelingen) besluit vrijwillig meer te betalen dan de wet voorschrijft, dan wordt dat meerdere niet vergoed.

Overigens heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 8 november 2019 uitgesproken dat werknemers niet langer aanspraken ter zake een transitievergoeding opbouwen vanaf de datum dat de werkgever de arbeidsovereenkomst had kunnen beëindigen. Wij verwijzen daarvoor naar ons artikel “Het einde van slapende dienstverbanden”, dat middels deze link gemakkelijk vindbaar is.

Let op! Een deadline voor “oude” gevallen!

De compensatie kan per 1 april 2020 niet alleen worden aangevraagd in situaties waarin de transitievergoeding na die periode wordt betaald, maar ook voor gevallen waarin de transitievergoeding in het verleden is betaald.

Deze compensatieregeling heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 (de invoering van de WWZ, waarmee de transitievergoeding gecreëerd is).

De periode dat deze compensatieregeling voor “oude” gevallen kan worden aangevraagd, is echter beperkt. Dat kan gedurende 6 maanden, tot en met 30 september 2020. Als de compensatie voor “oude” gevallen op die datum niet is aangevraagd, vervalt de mogelijkheid daartoe.

Vragen?

Staat u op het punt om een transitievergoeding te betalen aan een langdurig zieke werknemer of hebt u in het verleden in zo’n geval een transitievergoeding betaald, dan adviseren wij om te onderzoeken of u aanspraak kunt maken op de compensatieregeling. Voor vragen en/of overleg zijn onze advocaten vanzelfsprekend beschikbaar.