Financiële problemen verhuurders: grond voor opzegging huurovereenkomst woonruimte?

4 jan 2017

Een groot deel van de verhuurders in Nederland kent het maar al te goed: de vergaande bescherming van huurders naar Nederlands recht. Voor een verhuurder is het zeer lastig om een huurovereenkomst te beëindigen.

Opzegging van een huurovereenkomst voor woonruimte door de verhuurder is slechts mogelijk in geval van een van de wettelijke (limitatief opgesomde) opzeggingsgronden. Een van deze opzeggingsgronden is de noodzaak tot “dringend eigen gebruik” van het verhuurde. In een recent gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant staat de vraag centraal of een vordering tot opzegging van de huurovereenkomst door de verhuurder wegens noodzaak tot dringend eigen gebruik uit financiële gronden, een geldige opzeggingsgrond is.

In de betreffende uitspraak wilde de verhuurder het appartement verkopen om de overwaarde te kunnen aanwenden om zijn financiële problemen op te lossen. Daarvoor wilde hij de huurovereenkomst eerst eindigen. De kantonrechter oordeelde dat de belangen van verhuurder om het opgebouwde vermogen (de overwaarde) in het appartement aan te wenden in dit geval zwaarder wogen dan de belangen van huurder. Een huurder moet er immers ook rekening mee houden dat een huurovereenkomst kan eindigen.

De rechter zal ook bij een geldige opzeggingsgrond gehouden zijn een afweging te maken tussen de belangen van de verhuurder en de huurder. In het geval als in de hierboven bedoelde uitspraak was de rechter van mening dat het financiële belang van de verhuurder meer gewicht in de schaal legde dan het belang van de huurder. Het bood de verhuurder in casu dus een geldige opzeggingsgrond. Deze uitspraak laat zien dat in bijzondere gevallen ook aan de verhuurder enige ruimte wordt geboden om een opzegging mogelijk te maken. Hoe vaak een dergelijk verzoek in de toekomst zal worden gehonoreerd, zullen we moeten afwachten.

Hebt u een probleem met uw huurder of heeft u andere (juridische) huur-gerelateerde vragen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder!