Verhuur via AirBNB: gebruik overeenkomstig bestemming?

6 jul 2016

Circa 1% van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar woonruimte aangeboden via Airbnb of vergelijkbare sites. Onze hoofdstad lijkt daarbij het populairst. In 2015 werd de omzet uit deze vorm van verhuur voor Amsterdam begroot op 110 miljoen euro. Deze vorm van verhuur oogt sympathiek. Maar wat als je zelf een huurwoning hebt, is verhuur van die woning via Airbnb aan toeristen wel toegestaan?

In de rechtspraak is het afgelopen jaar een aantal uitspraken gedaan in procedures die aangespannen waren door de eigenaar/verhuurder van de huurwoning. Voorzichtigheid voor de aanbieders via dit soort websites lijkt geboden.

Feitelijk sluit je via de boekingssite een huurovereenkomst voor korte duur voor je woning of een gedeelte daarvan. In veel huurovereenkomsten staat dat onderverhuur niet is toegestaan. Inmiddels is in een aantal van die gevallen de rechter gevraagd om de huurovereenkomst te ontbinden wegens verboden onderhuur of strijd met de in de huurovereenkomst genoemde bestemming.

Commerciële verhuur verhoudt zich niet met de bestemming wonen. Wanneer er sprake is van commerciële verhuur kan van geval tot geval verschillen. Indien je gemiddeld twee nachten per maand je woning verhuurt, wordt dit door de rechter niet meer als incidentele verhuur gezien. In een zaak die onlangs bij de rechtbank Amsterdam werd behandeld, oordeelde de rechter dat ontbinding te ver ging omdat de huurder na de eerste waarschuwing zijn verhuur staakte. Maar in plaats daarvan werd geoordeeld dat de opbrengst van de afgelopen drie jaar uit de onderverhuur aan de verhuurder moest worden afgedragen. In de huurovereenkomst stond namelijk een bepaling die daartoe verplichte.

Er zijn ook uitspraken waarin de rechter de huurovereenkomst wel ontbond omdat de huurder, ondanks waarschuwing, de contractueel verboden verhuur voortzette. In dit soort procedures wordt vaak nog als argument aangevoerd dat de onderverhuur voor overlast zorgt. Dat is echter lastig aan te tonen en daarvan lijkt zelden sprake. Let wel, ontbinding lijkt alleen mogelijk indien het huurcontract een verbod op onderverhuur bevat. Als verhuurder is het dus zaak uw contract daarop te toetsen. Bovendien kan het – als extra stok achter de deur – raadzaam zijn een beding op te nemen waarbij de huurder verplicht is zijn inkomsten uit verboden onderhuur aan de verhuurder/eigenaar af te dragen.